O nás

MUDr. Mária Veselská

2008 promovala s vyznamenáním na LF UK v Hradci Králové
2011 osvědčení praktický zubní lékař
2015 specializace v dětském zubním lékařství

Průběh ošetření

1

Preventivní prohlídka – vstupní vyšetření

Při první návštěvě se dítě seznamuje s novým prostředím a ošetřujícím personálem. Nejprve probíhá vše mimo zubařské křeslo. Dříve než malého pacienta vyšetříme, s rodiči lékař probere zdravotní stav dítěte, stravovací a hygienické návyky. Dále nás zajímají předchozí zkušenosti se zubním, či jiným lékařským ošetřením a v neposlední řadě očekávání, které od ošetření u nás rodiče dítěte mají.

Vyšetření zubů a dutiny ústní provádíme s lupovými brýlemi ve 3,3 násobném zvětšení. Klinický nález doplňujeme o rentgenové snímky. Díky nim můžeme říci, zda zuby skutečně nemají kaz, a pokud ano, jak velký doopravdy je. Výše zmíněná vyšetření nám umožní zjistit celkové zdraví dítěte, předpokládaný vývoj stavu zubů a okolních tkání, riziko vzniku kazu.

Stejně podstatné je poznání povahy a temperamentu dítěte a vybudování důvěry mezi ošetřujícím personálem a malým pacientem. Pokud má dítě negativní zážitek z lékařského prostředí, příchodem do ordinace si jej připomíná. Neví, co se bude dít, ale již dopředu se bojí, často tím více, čím bohatší má fantazii. Z toho důvodu mimo akutní případy dítě nikdy neošetřujeme při první návštěvě.

Před přistoupením k samotnému vyšetření ukážeme na plyšové hračce vše, co máme v plánu příště dělat. Redukujeme tak strach z neznámého a budujeme vzájemnou důvěru. Dětem říkáme citlivě a s ohledem na jejich věk vždy pravdu. Současně se tak rodiče dozví celkový plán ošetření, počet plánovaných návštěv a cenu ošetření.

2

Ošetření zubního kazu

Prioritou je bezbolestné ošetření. Až na výjimky ošetřujeme vždy v lokální anestezii.

Aby dítěti neteklo při ošetření kazu nic do úst a nedráždilo jej odsávání, nasazujeme přes zuby tzv. kofferdam, tedy latexovou blánu, která nám izoluje ošetřovaný zub od slin a díky které máme lepší přístup ke kazu. Většina dětí je pak podstatně klidnější a ošetření lépe snáší. V přesnosti práce pomáhá již zmiňované trojnásobné zvětšení.

Většinu restaurací zubů provádíme z materiálu, který nejvíce respektuje odlišnou anatomii dětského zubu. Snažíme se vždy uplatnit princip minimální preparace a ponechání co nejvíce zubních tkání. To nám nejlépe umožňují tzv. kompozitní materiály. Pokud je kaz drobný a není v mezizubním prostoru, lze použít spolehlivě i amalgám nebo skloionomer.

Nerespektováním vlastností výplňových materiálů a mechanických vlastností zubu hrozí po restauraci zubu odlamování jeho částí, nebo kousků výplně. Vzniká netěsnost, která je cestou pro baktérie z dutiny ústní a důvodem, proč ošetření selže. Může vzniknout akutní zánět zubní dřeně nebo okolních tkání, který se projevuje bolestí, otokem či teplotou.

Pokud je destrukce zubu z více ploch nebo kaz zasahuje do zubní dřeně, je často jediným dlouhodobým řešením korunka. V postranním úseku chrupu používáme k tomu určené nerezové korunky. U předních zubů lze použít kompozitní nebo zirkonové korunky.

Pokud rodič sám vidí u dítěte zubní kaz, bývá poškození zubu obvykle značně pokročilé. Bakterie zubního kazu mohou již být přítomny v zubní dřeni. V těchto případech je kromě kazu ve sklovině a dentinu potřeba odstranit také infekci ze zubní dřeně. Podle pokročilosti onemocnění buď odstraníme její část (tzv. pulpotomie) nebo celou (tzv. pulpektomie).

3

Ošetření v sedaci Midazolamem

Sedací se rozumí tlumení vědomí. Nastupuje přibližně půl hodiny po vypití roztoku s účinnou látkou Midazolam. Dítě se přestává bát, může být spavé, ale je schopné reagovat. Zásadním přínosem sedace je tzv. anterográdní amnézie. To znamená, že si dítě na výkon nepamatuje. Proto sedaci navrhujeme u dětí, které byly doposud hodnoceny jako neošetřitelné. Dále je sedace vhodná u malých dětí, které čeká náročnější výkon, protože i u velmi pěkně spolupracujících dětí dochází při nepříjemném ošetření (např. mnohočetné extrakce) navzdory bezbolestnosti k vyčerpání jejich trpělivosti a spolupráce. Sedaci Midazolamem je výhodné použít i u neklidných dětí, které je potřeba ošetřit po úrazu.

4

Ošetření v sedaci oxidem dusným (rajský plyn)

Tato forma sedace nám umožňuje odstranit nepříjemné pocity, které dítě při ošetření může zažívat a které mohou vést ke strachu a odmítnutí spolupráce. Tato situace nastává zejména při podání lokální anestezie nebo při extrakci (vytažení) zubu. Dítě vdechuje směs oxidu dusného a kyslíku, ta zajistí mírný útlum centrální nervové soustavy, přičemž vědomí a spolupráce jsou zachovány. Redukuje úzkost a strach z ošetření a tlumí bolest (dítě necítí vpich jehlou a podání anestetika pod sliznici).

Ošetření je vhodné pro primárně spolupracující děti. Účinek nastupuje rychle, po třech až pěti minutách vdechování směsi ústní nebo nosní maskou a stejně rychle odeznívá.

5

Ošetření v celkové anestezii

U nespolupracujících dětí s rozsáhlým poškozením chrupu nelze někdy kvalitně ošetřit chrup jinak, než v celkové anestezii. Extrakce dočasných zubů není důvodem k narkóze. Celková anestezie by se měla týkat především dětí do čtyř let, které vzhledem ke své psychomotorické vyspělosti nejsou schopné při náročnějších a delších výkonech spolupráce.

6

Důraz na prevenci onemocnění chrupu

Smyslem naší práce je spokojené dítě se zdravými a hezkými zoubky, které se k nám rádo vrací. Toho lze dosáhnout jedině tehdy, pokud víme, jak na to:-) Proto by rodiče měli přijít s dítětem na prohlídku již s prvním prořezaným zubem nebo nejpozději v prvním roce života dítěte.

V tomto čase je ideální seznámit se s doporučeními prevence vzniku onemocnění zubů a dásní. Důležité jsou především stravovací a hygienické návyky. Provádíme praktický nácvik čištění zubů s kartáčkem, mezizubní nití, mezizubním kartáčkem.

Rodič by měl zuby dítěti dočišťovat, dokud není dítě dostatečně motoricky a psychicky na tuto činnost vyzrálé. U dětí s vysokým rizikem kazu klademe důraz na užívání fluoridových preparátů a jiných nefluoridových gelů k podpoře odolnosti skloviny a remineralizaci stávajících kazů.

Obzvláště u dětí jsou důležité pravidelné kontroly, a to alespoň dvakrát do roka.

Ceník

Celková anestesie

1 hodina 17 000 Kč
2 hodiny 25 000 Kč
3 hodiny 33 000 Kč

Noví pacienti

Velice si vážíme Vašeho zájmu, nové pacienty však v současné době nepřijímáme z důvodu plného vytížení kapacity naší ordinace.

Děkujeme za pochopení

Pacienty neregistrované či delegované od kolegů zubních lékařů ošetřujeme v těchto případech:

Vyžaduje-li pacient ošetření v celkové anestezii.
Při náhradě ztracených zubů pomocí implantátu.
Z důvodu potřeby zhotovení CT snímku (vyšetření před chirurgickým výkonem, endodontický zobrazovací mód).

Kontakt

Ordinační hodiny

Pondělí – čtvrtek 8:00 – 17:00
Pátek      8:00 – 13:30

Zavolejte nám

(+420) 777 195 424
(+420) 725 818 109

Na recepci prosím volejte v době od 8:00 do 13:30.
Pokud se nemůžete opakovaně dovolat, prosím pošlete nám zprávu s Vaším jménem a konktrétním požadavkem.
Jakmile budeme moci zavoláme Vám zpět.

Pohotovost

Všední dny

Akutní případy našich pacientů ošetříme po předchozí telefonické domluvě během pracovní doby.

Víkendy a svátky

Zubní pohotovost v KNTB ve Zlíně (21. pavilon)
8:00–12:00, tel.: 577 552 848

Mimo tyto ordinační hodiny je pohotovost dostupná
ve FN Olomouc, tel.: 588 441 111.

Kde nás najdete

Adresa ordinace

Nerudova 187
Zlín- Prštné 760 01

Veřejná doprava (MHD)

linky č. 4 a č. 5 – zastávka Randýskové (přesun cca. 170 m)
linky č. 1, 2, 3, 6 a 10 – zastávka Prštné (přesun cca. 300m)

Parkování pro pacienty

K dispozici jsou pro Vás dvě parkovací místa přímo před budovou, dále je možné zaparkovat v blízkém okolí. Stojan na kola se nachází za budovou.

Pro písemný kontakt využijte formulář
nebo nám napište e-mail: 
info@edentordinace.cz